جنبش سیاسی ضد واکسن کرونا

جنبش سیاسی ضد واکسن کرونا

اگرچه جنبش واکسن در سراسر جهان طرفدارانی دارد. اما به نظر می رسد داستان مخالفت ایرانی این جنبش با همتایان غربی آن کاملاً متفاوت است. مشکل برخی از مخالفان واکسن کرونا این است که چرا واکسن باید از غرب وارد شود. با این حال برخی از آنها معمولاً مخالف واکسیناسیون …

بیشتر بخوانید »